Himatlal & Company Award

201

Late Shri Himatlal M.Shah

Mumbai
Instituded in 1959
Awarded to the President upto 1983-84 and subsequently to one of the Vice-Presidents

Recipients

1959-2017


President

1959-60 Jethmal T. Lalvani, Mumbai
1960-61 Jethmal T. Lalvani, Mumbai (C. C. Mukherjee, Calcutta was elected and on his request Shri Jethmal T. Lalvani continued)
1961-62 V. Rajagopalan, Chennai
1962-63 Ram Prakash Kapoor, Delhi
1963-64 Premchand Gokaldas, Ahmedabad
1964-65 Jameshedji M. R. Batliboi, Mumbai
1965-66 Amulya Kumar Sur, Kolkata
1966-67 Ved Prakash Kapur, Chennai
1967-68 Devendra Kumar Jain, Delhi
1968-69 Damodar Oas Rastogi, Kanpur
1969-70 Taru J. Lalvani, Mumbai
1970-72 Taru J. Lalvani, Mumbai
1.412 to Anand Prakash Kapur, Chennai
30.09.72
Oct/ Sept. Padma Bhushan Maheshwar Dayal (Delhi)
1972-73
1973-74  Surapati Mukherjee,Kolkatta
1974-75 R. Amolakchand Singhavi,
Andhra Pradesh
1975-76 Arvind C. Shah, Mumbai
1976-77 G. Krishnan, Chennai
1977-78 B. N. Pasari, Delhi
1978-80 D. P. saboo, Bihar
1980-81 Santosh Kumar Modi, Orissa
1981-82 Badal Chaudhari, Kolkata
1982-83 Gajanand Mittal, Karnataka
1983-84 Rasiklal B. Parikh, Mumbai
1985-86 Vasudeo Goenka, Mumbai

Vice President

1986-87 N. Annamalai, Chennai
1987-88 Ranjit Kumar Bose, Kolkata
1988-90 K. C. Goel, Mumbai
1990-91 Shree Prakash Gupta, Meerut
1991-92 Rajender Gupta, Delhi
1992-93 Ramesh S. Desai, Mumbai
1993-94 Vishnu K. Munyal, Mumbai
1994-95 Arun Rai Agarwal, Delhi
1995-96 Shyam Sunder Daga, Jaipur
1996-97 Raj Kumar Bindal, Delhi
1997-98 Suresh Mittal, Delhi
1998-99 Hemant 0. Parekh, Mumbai
1999-00 Samji R. Karia, Mumbai
2000-01 Raj N. Agarwal, Pune
2001-02 R. K. Agarwal, Mumbai,Shanti Kumar lain, Delhi
2002-03 Ramesh Chandra Jaina, Delhi
2003 04 Gaurang Mehta, Mumbai
2004-05 Arup Outta, Kolkatta
2005-06 Rajeev Karnani, Cuttack
2006-07 Bal Gopal Trivedi, Kolkata ,Harshad P. Shah, Mumbai
2007-08 Harshad P Shah, Mumbai ,Subhash Saha, Kolkata
2008-09 Harshad P. Shah, Mumbai ,Vijay Shanker Modi, Kolkata
2009-10 S. R. Daga, Sivakasi
2010-11 Shri. Rajat Bose, Kolkata
2011-12 Ashok Java Mumbai ,Yoginder Goel, Delhi
2012-13 Mehul Mehta, Mumbai ,A Annamalai (Venkat), Chennai
2014-15 Shri. N.Kasinathan ,Chennai,

Shri.Dinesh Chand Mittal ,Lucknow

2015-16 R. Muthukrishnan, Chennai
2016-17 Vishnukant Rathi, Hyderabad