Shri Rasiklal B. Parikh Award

204

Late Shri Rasiklal B. Parikh Award

Ex-President -FPTA

Instituted in 1984
For meritorious services rendered by the president of FPTA

Recipients

1985-2017


1985 – 86 K. C. Daga, Chennai
1986 – 87 Satyal Pal Gupta, Delhi
1987 – 88 S. Kejriwal, West Bengal
1988 -89 Govindlal Rathi, Andhra Pradesh
1990 – 91 Balaram Kundu, Kolkata
1991 – 92 V. C. Parikh, Ahmedabad
1992 -93 Jai Kishan Gupta, Delhi
1993 – 94 M. Annamalai, Chennai
1994 -95 V. D. Goenka, Mumbai
1995 – 96 Ashok Kumar Gupta, Bangalore
1996 -97 Shyam Sunder Daga, Jaipur
1997 – 98 Shyam Sunder Agarwal, Kolkata
1998 – 99 Shrihari Rao, Vijayawada
1999 -00 Mahendra Kumar Jain, Delhi
2000 – 01 Mahesh Khandelwal, Nagpur
2001 -02 A. Natesan, Chennai
2002 – 03 Vishnu Munyal, Mumbai
2003 -04 Ramawtar Agarwal, West Bengal
2004 – 05 Vijay Kumar Karwa, Patna (Bihar)
2005 -06 Ranjit Kumar Bose, Kolkatta
2006 – 07 Subhash Chand Jain, Delhi
2007 -08 Arvind Sharma, Secunderabad
2008 -09 Rajeev Agarwal, Agra
2009 – 10 Harshad P Shah, Mumbai
2010 -11 Shekhar Chandak, Chennai
2011 – 12 Tejraj Jain, Bangalore
2012 – 13 Manohar Kothari, Ahmedabad
2013 -14 Raj Kumar Bindal, Delhi
2014 -15 Shri Krishnendu Bhattacharje ,KOLKATTA
2015 -16 C. Balasubramanian, Coimbatore
2016 – 17 Shamji Karia, Mumbai